مشارکت در HSE

مشارکت در HSE

در این اپیزود به موضوع مشارکت در HSE می‌پردازیم که یکی از عناصر مهم سیستم مدیریت ایمنی است و راهکارایی را برای توسعه آن در سازمان بیان می‌کنیم
۱۱ دی ۱۴۰۰/توسط گروه محتوا
سیستم فرماندهی حادثه

سیستم فرماندهی حادثه – بخش اول

در ادامه‌ی قسمت‌های مربوط به شرایط اضطراری، این بار در اپیزود نهم از فصل چهارم سیف‌کست، راجع به ICS 100 صحبت کردیم که زیربنای سیستم فرماندهی حادثه است و اصول کلی اون رو توضیح دادیم.
۱۱ دی ۱۴۰۰/توسط گروه محتوا

HSE plan

با هم می‌شنویم که سند HSE plan چیست، خاستگاه آن کجاست و چه کاربردهایی دارد و اسناد مرتبط با آن را معرفی می‌کنیم.
۱۱ دی ۱۴۰۰/توسط گروه محتوا
اپیزود ویژه سیف کست

اپیزود ویژه – سیستم های مدیریتی

۱۱ دی ۱۴۰۰/توسط گروه محتوا
حادثه کلینیک سینا مهر

روایت حادثه کلینیک سینا – بخش ۲

حادثه کلینیک سینا مهر، فاجعه‌ای بود که در دهم تیرماه سال ۱۳۹۹، متاسفانه با مرگ ۱۹ نفر از هموطنانمان همراه شد.
در ادامه روایت حادثه کلینیک سینا، به تحلیل این آتشسوزی می‌پردازیم و علل شروع آن را بررسی می‌کنیم.
۱۱ دی ۱۴۰۰/توسط گروه محتوا
کلینیک سینا مهر

روایت حادثه کلینیک سینا – بخش ۱

کلینیک سینا مهر و حادثه آتش‌سوزی آن، به دومین حادثه دردناک شهری بعد از حادثه پلاسکو بدل شد. دذ این اپیزود، سیف کست - اولین پادکست فارسی زبان HSE با بهره‌مندی از نظرات کارشناسان مجرب در این حوزه به روایت این حادثه می‌پردازد.
۱۱ دی ۱۴۰۰/توسط گروه محتوا
آسیب دیدگی استخوان

امداد و کمک های اولیه – بخش چهارم

استخوان چه ساختاری دارد؟ تعریف شکستگی چیست؟ در مواجهه با شکستگی چه باید کرد؟ در این اپیزود راجع به استخوان بندی و شکستگی ها - Osteoporosis and fractures صحبت می‌کنیم.
۱۱ دی ۱۴۰۰/توسط گروه محتوا
اپیزود دوم - فصل چهارم: طب کار - بخش دوم

طب کار – بخش دوم

در اپیزود، به مراحل انجام معاینات ادواری و بدو استخدام، تفاوت آنها و وظایف کارشناس بهداشت حرفه‌ای در مرکز تخصصی طب کار می‌پردازیم.
۱۱ دی ۱۴۰۰/توسط گروه محتوا
طب کار - بخش اول

طب کار – بخش اول

طب کار صنعتی‌شده امروز را مدیون مجموعه‌های نفتی‌ هستیم. لحاظ نکردن مواد قانونی مرتبط در پرونده پزشکی کارگر خسارت‌های مالی سنگین به دنبال دارد.
۱۱ دی ۱۴۰۰/توسط گروه محتوا

تجهیزات حفاظت فردی – کفش ایمنی


کفش ایمنی از مهم‌ترین اولویت‌ها در تجهیزات حفاظت فردی به شمار می…
۱۱ دی ۱۴۰۰/توسط سیف کست