مسیرهای شکست در حوزه‌ی HSE
, ,

مسیرهای شکست در حوزه‌ی HSE

خیلی وقت‌ها آنالیز مسیرهای شکست، از یافتن الگو برای موفقیت، کارایی و تاثیر بیشتری دارد… در این اپیزود از سیف‌کست، مسیرهای شکست در حوزه‌ی HSE را بررسی می‌کنیم.