مشارکت در HSE
,

مشارکت در HSE

در این اپیزود به موضوع مشارکت در HSE می‌پردازیم که یکی از عناصر مهم سیستم مدیریت ایمنی است و راهکارایی را برای توسعه آن در سازمان بیان می‌کنیم